Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4320
Title: Thiên nhiên kì diệu
Authors: Dương Minh Hào, Nguyễn Phương Thanh sưu tâm, biên soạn
Keywords: Thiên nhiên
Khoa học thường thức
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu những tìm kiếm bí ẩn của tự nhiên, mở ra những bí ẩn của tự nhiên, điều này có liên quan tới lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại trong 5000 năm tới, liên quan tới tương lai của loài người chúng ta.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4320
Appears in Collections:500 Khoa học tự nhiên và Toán học
500 Khoa học tự nhiên và Toán học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thiên nhiên Kỳ diệu.pdf
  • Description : 
  • Size : 16,12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.