Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4318
Title: Khám phá những vùng đất kỳ lạ
Authors: Song Linh
Keywords: Địa danh
Kỳ lạ
Issue Date: 2012
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Hệ thống tri thức liên quan đến những địa danh rải rác khắp các châu lục với những vùng đất mà thiên nhiên, con người, động thực vật và ngay cả những công trình kiên trúc do chính bàn tay con người tạo nên vẫn còn là lời thách đố.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4318
Appears in Collections:900 Địa lý và Lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khám phá những vùng đất kỳ lạ Phần 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 28,43 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Khám phá những vùng đất kỳ lạ Phần 2.pdf
  • Description : 
  • Size : 27,26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.