Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4317
Title: Đinh Tiên Hoàng
Authors: Phạm Trường Khang
Keywords: Đinh Tiên Hoàng
Danh nhân lịch sử
Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Văn hóa Thông tin
Abstract: Tìm hiểu về Đinh Bộ Lĩnh - một cậu bé sớm bộc lộ tài năng và bối cảnh lịch sử của cuộc nổi loạn 12 sứ quân và kết cục bi thảm của nhà Đinh.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4317
Appears in Collections:900 Địa lý và Lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Danh nhân lịch sử Việt Nam - Đinh Tiên Hoàng.pdf
  • Description : 
  • Size : 8,91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.