Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4316
Title: Kỳ vĩ núi đèo
Authors: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
Nguyễn Huy Thắng
Keywords: Núi
Việt Nam
Khoa học thường thức
Issue Date: 2015
Publisher: Kim Đồng
Abstract: Cung cấp các kiến thức cơ bản về thiên nhiên nước ta: Sự hình thành của núi, các dạng núi chính ở Việt Nam, hệ thống các hang động nổi tiếng…
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4316
Appears in Collections:900 Địa lý và Lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kì vĩ Núi Đèo.pdf
  • Description : 
  • Size : 19,6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.