Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4315
Title: Di chỉ của nền văn minh xưa (Đi tìm nền văn minh đã mất)
Authors: Trương Bính; Đoàn Như Trác dịch
Keywords: Di chỉ
Văn minh
Issue Date: 2004
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Gồm Roma – Một đời đọc không hết; Pompeii – Cổ thành thần bí; Roma – Thành phố vĩnh hằng; Chìm nổi của văn hoá cổ điển; Tế lễ hiến minh thần; Roma khó quên; Trí tuệ cổ La Mã; Tinh thần La Mã và truyền thống cổ điển.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4315
Appears in Collections:900 Địa lý và Lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chỉ nền văn minh xưa.pdf
  • Description : 
  • Size : 11,39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.