Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4314
Title: Di tích lịch sử - văn hóa đền, chùa Lựu Phố tỉnh Nam Định
Authors: Trịnh Thị Nga, Trần Viết Trường
Keywords: Di tích lịch sử
Văn hóa
Đền
Chùa
Lựu Phố
Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: Văn hoá dân tộc
Abstract: Giới thiệu về kiến trúc, bài trí thờ tự, lễ hội của di tích cổ kèm theo một số tư liệu Hán Nôm như: văn bia, hoành phi, câu đối của các bậc danh nho để tặng các nhân vật được thờ tại đền, chùa Lựu Phố.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4314
Appears in Collections:900 Địa lý và Lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di tích lịch sử - văn hóa đền, chùa Lựu Phố - tỉnh Nam Định.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.