Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.29/4313
Title: Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Đào Nam Sơn chủ biên, Đào Thị Ngọc Hồ
Keywords: Phong tục
Tập quán
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Giới thiệu một số phong tục tập quán trong trong gia đình, sinh hoạt cộng đồng, cưới hỏi và trong sản xuất, canh tác của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/11744.29/4313
Appears in Collections:300. Khoa học Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dân tộc thiểu số ở Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 12,17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.