Tài liệu số : [375]

Collections in this community

000 Những vấn đề chung [46]

Thư mục học - Khoa học thông tin và thư viện - Bách khoa từ điển - Ấn phẩm định kỳ tổng quát - Những tổ chức tổng quát và Bảo tàng - Truyền thông, báo chí, xuất bản - Sưu tập tổng quát - Bản thảo và Sách hiếm.

100 Triết học và tâm lý học [17]

Siêu hình học - Nhận thức luận, thuyết nhân quả, nhân loại học - Hiện tượng huyền bí - Trường phái triết học đặc thù - Lô gích học - Đạo đức - Triết học cổ đại, trung cổ, phương Đông, phương Tây hiện đại.

200 Tôn giáo [3]

Triết lý và học thuyết tôn giáo - Kitô giáo - Đức tin, Đạo đức, Lịch sử Kitô giáo - Các dòng tu và giáo hội địa phương - Các tôn giáo khác

300. Khoa học Xã hội [69]

Thống kê - Chính trị học - Kinh tế học - Luật học - Hành chính công và khoa học quân sự - Giáo dục - Thương mại, truyền thông, vận tải - Phong tục, nghi thức, dân gian ...

400 Ngôn ngữ [3]

Ngôn ngữ học - Tiếng Latin - Tiếng Anh và những ngôn ngữ các nước

500 Khoa học tự nhiên và Toán học [52]

Thiên văn học và khoa học liên hệ - Vật lý học - Hóa học và các khoa học liên hệ - Khoa học trái đất - Cổ sinh, động vật học - Khoa học đời sống - Thực, động vật học

600 Khoa học ứng dụng (Công nghệ) [98]

Y học - Y khoa - Công nghệ, Nông nghiệp và hoạt động liên hệ - Gia chánh và Đời sống gia đình - Kỹ thuật hóa học - Công nghiệp chế tạo - Sản phẩm chuyên dụng - Xây dựng

700 Nghệ thuật - Mỹ thuật và trang trí [10]

Nghệ thuật cảnh quan, đô thị - Kiến trúc - Tạo hình, Điêu khắc - Vẽ và Trang trí - Hội họa và Tranh - Đồ hòa, ấn loát, ấn phẩm - Nhiếp ảnh, hình ảnh, âm nhạc - Giải trí, nghệ thuật trình diễn

800 Văn học và Tu từ học [12]

Văn học Anh Mỹ - Văn học ngôn ngữ Latin, Đức, Roman, Ý... và các ngôn ngữ khác

900 Địa lý và Lịch sử [65]

Địa lý và Du lịch - Tiểu sử, gia phả - Lịch sử thế giới cổ đại - Lịch sử các nước