Sách nói : [2440]

Sub-communities in this community

Giáo dục đạo đức thiếu nhi [78]

Sách chuyển thể sang dạng âm thanh (tài liệu ghi âm) về các câu chuyện giáo dục đạo dức lưa tuổi thiếu nhi

Khoa học kỹ thuật [24]

Tài liệu ghi âm được chuyển thể từ sách viết về khoa học kỹ thuật.

Khoa học thường thức [115]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force foundation tài trợ

Khoa học tự nhiên [128]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force Foundation tài trợ

Kỹ năng sống [86]

tài liêu ghi âm được chuyển thể từ sách viết về các phương pháp giúp trẻ tự tin

Lịch sử [232]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force Foundation tài trợ

Ngôn ngữ Anh [51]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force Foundation tài trợ; thời lượng 07:18:50

Quản lý nhà cửa và gia đình [70]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force Foundation tài trợ

Sách tham khảo [49]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói

Thông tin sức khỏe [69]

Tài liệu ghi âm được chuyển thể từ sách viết về y học, cây thuốc, cách nhận biết và phương pháp điều trị bệnh

Tôn giáo, triết học [127]

Tác giả: Huyền Diệu; Thanh Thuyết người đọc; Nxb.Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005

Truyện Cổ tích [115]

Những câu chuyện cổ tích Việt Nam và các nước

Văn hóa - Xã hội [145]

Thư viện KHTH TP.HCM dịch vụ sản xuất sách nói; Do Force foundation tài trợ, thời lượng 02:53:10

Văn học Việt Nam [499]

Văn học dân gian, hiện đại và các câu chuyện Việt Nam